Kierowca operator wózków jezdniowych

7.05.2020

"Kierowca operator wózka jezdniowego"

Ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia i tematy:

1. Podział stosowanych wózków
2. Budowa wózków
3. Wiadomości z zakresu bhp
4. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
6. Wiadomości o dozorze technicznym
7. Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia UDT  do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Andrychowie
ul. Rynek 12, 34-120 Andrychów
tel.: 33 875 31 22
e-mail: andrychow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.andrychow.zdz.pl

Zapraszamy :)