Kierunek Kariera - szkolenia językowe, komputerowe, prawo jazdy!

7.01.2020

 

Adresaci projektu to osoby, które:

  • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;lub opłacają KRUS
  • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
  • są związane z Małopolską (mieszkają tu lub uczą się lub pracują).

Uczestnicy projektu mogą skorzystać przede wszystkim z:

  • Bilansu Kariery - specjalistycznej usługi doradczej pozwalającej na podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności, które posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane
  • bonów szkoleniowych na szkolenia komputerowe, językowe i kurs prawa jazdy kat.B

W ramach projektu można skorzystać max ze 180 bonów:

 

  • szkolenia językowe: liczba godzin usługi x 1 BON;
  • szkolenia informatyczne: liczba godzin usługi x 2 BONY;
  • kursy prawa jazdy A1, A, B1, B: liczba godzin usługi x 2 BONY;
  • szkolenia inne: liczba godzin usługi x 3 BONY;

szczegółowe informacje dotyczące projetu można znaleźć pod adresem https://www.pociagdokariery.pl/jak-zrealizowac-bony-1/83,jak-zrealizowac-bony