Serdecznie zapraszamy na kurs Sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej!

7.05.2020

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: organizacji stanowiska pracy; organizacji, techniki i form sprzedaży; podstaw towaroznawstwa, marketingu i reklamy stosowanych w handlu; dokumentacji handlowej a także podstaw obsługi klienta