Zapraszamy na BEZPŁATNY kurs kosmetyczny!

7.01.2020

 

Wszystkie osoby do 29 roku życia, nieuczące się stacjonarnie i niepracujące mogą skorzystać ze szkolenia ZA DARMO!

Dodatkowo za udział w szkoleniu wypłacane jest stypendium szkoleniowe i można skorzystać z 3- miesięcznego płatnego stażu!