Zapraszamy na kurs Obsługa klienta oraz techniki sprzedaży

26.08.2021

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć:

 1. Uświadamiać sobie osobiste korzyści płynące ze sprzedaży.
 2. Określić denotacyjne i konotacyjne znaczenie pojęcia „dobrej sprzedaży”.
 3. Określić całościowy system obsługi klienta.
 4. Określić denotacyjne i konotacyjne znaczenie pojęcia „profesjonalizm w sprzedaży”.
 5. Rozpoznać teoretyczny model komunikacji.
 6. Wywierać pozytywne wrażenie na innych.
 7. Elastycznie i pozytywnie komunikować się z klientami.
 8. Profesjonalnie przygotowywać się do rozmów handlowych.
 9. Profesjonalnie odnosić się do przeprowadzonych rozmów handlowych.
 10. Umieć rozróżnić język cech i język korzyści w sprzedaży.
 11. Wywierać wpływ w sprzedaży poprzez stosowanie języka korzyści.
 12. Znać podstawowe motywacje nabywcze ludzi i motywacje klientów związanych z firmą.
 13. Identyfikować potrzeby klienta za pomocą systemu pytań.
 14. Prezentować produkty i usługi według modelu perswazyjnego.
 15. Określić pozytywne aspekty sytuacji konfliktowej.
 16. Reagować pozytywnie na zastrzeżenia.
 17. Rozpoznawać podstawowe zagrożenia w kontaktach z klientami.
 18. Odczytywać sygnały zainteresowania zakupem.
 19. Wywierać delikatny wpływ w przełomowych momentach sprzedaży.
 20. Znać sposoby zdobywania „klientów na całe życie”.
 21. Stworzyć wizję dalszego doskonalenia się w zawodzie.