Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

7.01.2020

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych.
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UWAGA: Kurs może być organizowany w formie e-learningu.