Zapraszamy na kurs programowania komputerowego dla nauczycieli

8.01.2020

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej dla nauczycieli przedmiotów informatycznych.
Kurs jest dostępny w trzech wariantach:
1. Podstawa programowa przedmiotu informatyka dla nauczycieli I etapu edukacyjnego, klasy 1-3 (edukacja wczesnoszkolna)
2. Podstawa programowa przedmiotu informatyka dla nauczycieli II etapu edukacyjnego, klasy 4-8 (min. rozwiązywanie problemów w postaci liniowej oraz drzewa, proste algorytmy)
3. Etap edukacyjny informatyka klasy 7-8 (m.in. chmura)