Szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu

2.04.2020

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do udziału
w szkoleniach okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.

Szkolenia e-learning prowadzone na przyjaznej dla użytkownika platformie BHP

 

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

40 zł /osoba

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

40 zł/osoba

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno- biurowych oraz nauczycieli i pedagogów

40 zł/osoba

Szkolenia okresowe BHP dla
pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dyrektorów szkół

100 zł/osoba

Szkolenia okresowe BHP dla
pracowników inżynieryjno-technicznych

100 zł/osoba

Szkolenia okresowe BHPdla
pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

300 zł/osoba

Zapraszamy.