Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu-online

20.09.2022

Internetowy kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Internet możesz zapisać się w każdej chwili! Szkolenie online jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Czas trwania 48 godzin

Absolwenci kursu otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle. Wydajemy uczestnikom kursu zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnie z zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty programem.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ