Jak się zapisać

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS PRAWA JAZDY

Kurs prawa jazdy można rozpocząć najwcześniej 3 m-ce przed ukończeniem 18-tego roku życia w przypadku kat B /np. Jeżeli urodziłeś/aś się 01 grudnia 1992r. na kurs możesz zapisać się najwcześniej 01 września 2010r./

Należy zgłosić się osobiście w biurze. Przy zapisie powinieneś/aś mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL /np. paszport lub karta ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ tzw. karta chipowa/.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest podpisanie Oświadczenia  przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy wyrażają w nim zgodę na uczestnictwo niepełnoletniego/niej w kursie prawa jazdy

Przy zapisie Kursant/Kursantka wypełnia Wniosek o wydanie prawa jazdy, w którym należy podać:

 • PESEL,
 • nazwisko,
 • imiona,
 • adres zameldowania wraz z kodem pocztowym,
 • własnoręczny podpis w wyznaczonym miejscu.

W trakcie szkolenie, należy złożyć w biurze wyraźną fotografię:

 • 1 szt.
 • wymiary 3,5 cm x 4,5 cm,
 • lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • bez ciemnych okularów,
 • bez nakrycia głowy

Kursant po dokonaniu wpłaty i wypełnieniu ww. dokumentów otrzymuje:

Pakiet Kursanta, zapakowany w estetyczną i wygodną teczkę, na który składa się:

 • Podręcznik kierowcy
 • Testy egzaminacyjne w formie książeczkowej,
 • Testy egzaminacyjne na płycie CD
 • znaki drogowe
 • długopis