O ośrodku

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to placówka edukacyjna z wieloletnią tradycją i bogatym doświadczeniem. Kształcimy około 800 osób rocznie organizując kursy:

 • przyuczające do wykonywania zawodu,
 • doskonalące,
 • kwalifikacyjne,
 • przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych
 • oraz dostosowane do potrzeb i zainteresowań własnych naszych klientów

Nasza oferta edukacyjna obejmuje szkolenia skierowane do różnych grup odbiorców:

 • osób indywidualnych
 • firm i instytucji (w tym szkolenia zamknięte gdzie zakres tematyczny dostosowany jest do potrzeb naszych zleceniodawców)
 • Urzędów Pracy
 • Beneficjentów projektów europejskich

Specjalizujemy się w kursach m.in. z zakresu:

 • „ABC biznesu – zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej”
 • „Sprzedawca”
 • „Organizacja i obsługa gastronomiczna imprez i turystów z elementami agroturystyki”
 • „Profesjonalny przedstawiciel handlowy z elementami marketingu MIX”
 • „Specjalista ds. kadr i płac”
 • „Animator czasu wolnego”
 • „Magazynier – profesjonalny pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputera i wózka jezdniowego”
 • „Profesjonalny kreator wizerunku”
 • „Technolog robót wykończeniowych”
 • „BHP” dla osób na stanowisku robotniczym i kierowniczym
 • „Pierwsza pomoc przedlekarska”
 • „Stylizacja paznokci”
 • „Krawiectwo z projektowaniem ubiorów”
 • „Opiekun osób zależnych z elementami rehabilitacji"
 • "Kelner-barman"
 • "Krój i szycie"
 • "Kurs tatuażu i kolczykowania"
 • "Usługi fryzjerskie i pielęgnacyjne dla zwierząt"
 • "Bukieciarstwo i aranżacja wnętrz w zakresie kompozycji kwiatowych"
 • "Pracownik utrzymania czystości"
 • "Artystyczne szycie firan"
 • "Podstawy diagnostyki samochodowej"
 • "Język niemiecki"
 • "Język angielski"
 • "Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie"
 • "Spawanie-wszystkie metody"
 • "Kandydat na kierowcę kat. B"
 • "Technolog robót wykończeniowych"
 • "Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu"
 • "Stosowanie środków ochrony roślin"
 • "Obrót i konfekcjonowanieśrodków ochrony roślin"

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez sprawdzoną kadrę trenerów o wysokich kwalifikacjach i z wieloletnim doświadczeniem, gwarantującym solidne wyposażenie słuchaczy i umiejętności zawodowe. Są specjalistami w swych dziedzinach, posiadają wysoką kulturę osobistą i takt pedagogiczny. Potrafią trafnie dobrać środki dydaktyczne oraz zainteresować i uaktywnić słuchaczy na zajęciach.

Naszym słuchaczom zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe oraz podręczniki i skrypty.

Absolwenci kursów otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, a na wybranych kierunkach kształcenia dodatkowo potwierdzenie ukończenia szkolenia monitorowanego przez TUV SUD Polska sp. z o.o.

Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają opinie Klientów wyrażone m.in. w ankietach ewaluacyjnych oraz referencjach, a także certyfikaty i akredytacje nadane przez instytucje zewnętrzne m.in. ISO 9001 i ISO 29990 oraz Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty na część prowadzonego kształcenia w systemie kursowym.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego znajduje się w centrum Andrychowa przy ulicy Rynek 12 w budynku będącym własnością Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i ma do dyspozycji 6 sal dydaktycznych o powierzchni od 36 do 52 m2 mogących pomieścić od 10 do 34 słuchaczy. 

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne pozwalają na realizację zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej. Sale dydaktyczne wyposażone są w tablice, plansze do pisania, rzutnik multimedialny, tablice interaktywną, komputery z podłączeniem do internetu, drukarki, skanery itp. 

Posiadamy poligon budowlany, bogato wyposażoną bibliotekę, gabinet medyczny, siłownię, pracownię multimedialną, zaplecze socjalne i techniczne dla słuchaczy. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Andrychowie zapewnia swoim słuchaczom oraz wykładowcom dostęp do literatury, materiałów multimedialnych, czasopism, skryptów, filmów oraz innych wydawnictw zgodnie z zakresem kształcenia, dokonując zakupu stosownej literatury wynikającej z programu kursu.