Oferta dla kierowców zawodowych!

Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe kierowców metodą e-learning

Szkolenia kwalifikacyjne lub okresowe dla kierowców w formie e-learnigowej to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą czekać na zebranie grupy szkoleniowej. Możliwe do przeprowadzenie w formie e-learnigowej są następujące kursy:

-Szkolenie okresowe dla kierowców ciężarówek i autobusów

-Kwalifikacja wstępna dla kierowców ciężarówek i autobusów

-Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców ciężarówek i autobusów 

-Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców ciężarówek i autobusów

-Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kierowców ciężarówek i autobusów

 

Korzyść z tej formy szkolenia:

- Indywidualnie dostosowane godziny przeprowadzenia zajęć

- Praktycznie natychmiastowa możliwość rozpoczęcia szkolenia

- Możliwość ukończenia szkolenia okresowego w 5 dni

 

E-learnig? Jak to wygląda?

Zajęcia e-learnigowe w zakresie kursów kwalifikacji wstępnej różnią się tym od kursów konwencjonalnych, żę zajęcia teoretyczne przeprowadzane są w oparciu o platformę e -learnigową, do której słuchacz kursu ma dostęp w naszym ośrodku przy ul. Rynek 12 (Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Andrychowie)

Zajęcia praktyczne przeprowadzane są dokładnie tak samo, jak w kursach konwencjonalnych

 

 

Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. C lecz nie ukończyły 21 lat oraz dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. D lecz nie ukończyły 23 lat.

Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska.
Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.
Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 21 lat i posiadają prawo jazdy kat. C lub ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy kat. D.

Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska.
Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.
Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię.

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca / uzupełniająca przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek

Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska.
Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.
Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię.